Wageningen Food & Biobased Research

Onderzoek
Wageningen Food & Biobased Research (WFBR) is een onderdeel van Stichting Wageningen Research en heeft als doelstelling het versterken van de circulaire economie door het ontwikkelen van materialen en processen ter vervanging van niet-duurzame grondstoffen of productieroutes. Het Bio2hightex project sluit volledig aan bij deze doelstellingen van WFBR. Binnen het project zal WFBR zich richten op de karakterisering van de natuurlijke vezels en de mogelijkheden tot verbetering en verduurzaming van de vezels voor verschillende toepassingen. Daarnaast zal onderzoek verricht worden op het gebied van recycling van cellulosevezels uit gemengde textielvezels.

WFBR aan het woord:

“In dit project kunnen wij onze jarenlange ervaring op het gebied van natuurvezels inzetten en onze kennis verder uitbreiden en valoriseren. We hebben een breed scala aan analytische kennis en apparatuur waarmee we inmiddels de eerste verkennende experimenten hebben gedaan. Op basis hiervan wordt een uitgebreider onderzoek naar de mogelijkheden van extractie van synthetische polymeren uit gemengde textielen uitgevoerd.”

Wageningen Food & Biobased Research website & social