Gemeente Almelo

Toepassen en testen
In de keten van de circulaire economie is het essentieel dat de overheid participeert. In dit project wil gemeente Almelo de door de deelnemende bedrijven bedachte specifieke materialen op basis van natuurlijke vezels toepassen en testen. Door als gebruiker samen te werken met de ontwikkelaars, worden producten ontwikkeld die beter aansluiten op gebruik in praktijk waardoor de commerciële slaagkans van deze producten stijgt. Goed voor het bedrijfsleven, goed voor Almelo, goed voor Twente!

Gemeente Almelo aan het woord:

“De afgelopen periode hebben wij ons voornamelijk gericht op het vormen van een brug tussen de producerende partijen binnen het consortium en de huidige en toekomstige markt. We willen immers dienen als ‘testlocatie’ voor deze innovatieve duurzame ontwikkelingen en op deze manier het regionale MKB op duurzame wijze stimuleren.”

Gemeente Almelo website & social