OICAM

Productie
OICAM neemt deel door bio-based producten, voornamelijk bedoeld voor de bouw, te gaan ontwikkelen en testen in de werkplaats. In opdracht van verschillende gebruikers zullen zij natuurlijke vormen van (epoxy-)harsen en op natuurlijke vezels gebaseerde weefsels tot composieten samenvoegen en verder ontwikkelen. Door als ontwikkelaar samen te werken met de gebruiker worden producten gecreëerd die beter aansluiten op het gebruik in de praktijk, waardoor de commerciële slagingskans van de producten stijgt. Goed voor het milieu, goed voor het bedrijfsleven!

OICAM aan het woord:

“Wij willen graag een bijdrage leveren aan een circulaire en/of duurzame samenleving. Deelname in het Bio2HighTex project is voor ons van belang om de kennis van en de ervaring met composieten op basis van natuur- en gerecyclede materialen uit te breiden. Door het bij elkaar brengen van experts op het gebied van nieuwe materialen en het uitwisselen van ideeën met anderen worden innovatieve oplossingen gecreëerd voor uitdagingen van de huidige samenleving.”

OICAM website & social