Texperium

Voorbehandeling & spinnen
Texperium is verantwoordelijk voor de grondstof ontwikkeling in de clusters bio-confectie en advanced landscaping. Door te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn met natuurvezel binnen deze clusters probeert Texperium meer inzicht te krijgen in de inzetbaarheid van natuurvezel als vervangende grondstof, waardoor het gebruik van fossiele grondstoffen in een later stadia kan worden terug gedrongen.

Texperium aan het woord:

“Momenteel richten we ons voornamelijk op het onderzoek naar bewerken en inzetten van natuur- en gerecyclede vezels en het produceren van proefgarens. Uiteindelijk is het doel dat deze vezels kunnen meedraaien op bestaande productielijnen en er zijn reeds enkele meters garen gesponnen in onze proeffabriek, maar we kunnen nog geen constante kwaliteit waarborgen. Echter zijn de verwachtingen hoopvol”

Texperium website & social